Consumentgericht

Hollands Midden BV werkt nauw samen met Bolton Bouw. Door deze combinatie kan een product worden aangeboden waarin een koper zeer ver kan gaan om tot het door haar gewenste product te komen.

Echter begint het consumentgericht bouwen al in de ontwikkelingsfase. Nieuwe toepassingen op veel gebieden als energie, milieu, duurzaamheid, levensloopbestendigheid, goede leefomgeving etc. zorgen ervoor dat we net zo dynamisch zijn als de vele doelgroepen dat zijn binnen de snelle huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat betreft het eindproduct wordt uitgegaan van een basis. Echter heeft elke consument zijn of haar eigen visie op het wonen en dus eigen wensen.
Doordat de verkoop tijdig wordt gestart kan op de voorbereiding en dus realisering worden geanticipeerd in overleg met de projectleider.

Door de combinatie ligt de kennis van het bouwen al reeds in het ontwikkelingstraject. Tijdens de verkoop kan al worden aangegeven hoe ver kan worden gegaan m.b.t. de wensen.

Een miskoop is dus vrijwel niet mogelijk omdat op voorhand kan worden aangegeven wat wel en niet kan.

Visie is dus: Klant is koning, voor zover dat technisch en wat betreft planning mogelijk is.