Energie en Milieu

Hollands Midden BV zet zich niet alleen in om gewoonweg woningen en andere commerciële zaken te ontwikkelen. Zij houdt zich tevens bezig met de innovatie op het gebied van energiezuinig bouwen.

Samen met een aantal andere partijen is een woningconcept ontwikkeld waarin energiezuinig, milieuvriendelijk, duurzaam, comfortabel en royaal hand in hand gaan. Dit heeft geleid tot een compleet woningconcept genaamd
Wonen met Meerwaarde’. Een concept wat in elke gemeente kan worden toegepast en genuanceerd tot de wensen, beeldkwaliteitsplannen, bouwkundige visies, huisvestingsbeleid en andere randvoorwaarden van de betreffende gemeente.

Hollands Midden BV heeft in samenwerking met Ecofys de Zonnewoningen ontwikkeld. Een gedifferentieerd project waarin zowel goedkope, middeldure en dure woningen worden geïntegreerd, welke voldoen aan de normen en eisen van een Zonnewoning. In Wilnis zijn deze Zonnewoningen gebouwd, meer informatie kunt u vinden op de pagina ‘Gerealiseerd’.

Zie het PDF bestand ‘Wonen met meerwaarde’ voor meer informatie

Zie website www.zonnewoning.nl voor meer informatie.