Organisatie

Hollands Midden BV sterke schakel in gedegen geheel

Bouw-, beheer-, en beleggingsmij. Hollands Midden BV houdt zich voornamelijk bezig met projectontwikkeling voor eigen rekening en risico.
Deze onderneming is onderdeel van de Rhijnstaete BV. Rhijnstaete BV bestaat uit Hollands Midden BV en Midland Beheer BV. Met deze twee werkmaatschappijen wordt een zeer sterke eenheid gevormd die zorgt voor continuiteit. Bovendien bestaat er een familiaire en dus nauwe relatie met de Bolton Groep.

Van A tot Z

Het grootste deel van de aangekochte locaties wordt ontwikkeld, bouwrijp gemaakt, gebouwd, woonrijp gemaakt en dus opgeleverd aan de diverse partijen. Alles wordt gecoördineerd en uitgevoerd door deze unieke combinatie.

Zelfstandig en met veel lef

Hollands Midden BV is ondanks Rhijnstaete BV een zeer zelfstandig opererende onderneming die zich werk verschaft middels het aankopen van locaties en percelen welke zijn herontwikkeld tot hoofdzakelijk woningbouw. Deze locaties bevinden zich voor het grootste deel in binnenstedelijk gebied en zijn voorzien van vaak al decennia oude bedrijfsbestemmingen.

Flexibel en kennis van zaken

Het binnenstedelijke geeft aan dat Hollands Midden BV bij vrijwel elke ontwikkeling te maken heeft met een bestaande omgeving. Bestaande woningen, vigerende bestemmingsplannen, omliggende bedrijven met vergunningen, nieuwe regelgeving op het gebied van milieu, externe veiligheid etc.
Op veel gebieden dienen vergunningen te worden aangevraagd om te komen tot uiteindelijke realisatie van de beoogde nieuwe bestemming.

Gerenomeerd partner en participant

De nieuwe bestemmingen kunnen alleen worden gerealiseerd wanneer een goede samenwerking met vele instanties aanwezig is. Gemeenten, waterschappen, milieudiensten, wijkplatforms, klankbordgroepen etc. zijn nodig om te komen tot een resultaat welke voldoet aan alle aspecten en past in haar omgeving

Innovatief

Op veler gebied onderzoekt Hollands Midden BV haar mogelijkheden om haar ontwikkelingen op te waarderen. Consumentgericht, energie, milieu, sociaal, luxe, gebruiksvriendelijk, levensloopbestendig en comfort zijn een aantal van de vele items die door Hollands Midden BV worden ontwikkeld en uiteindelijk worden toegepast in de daarvoor in aanmerking komende projecten. Veel van deze zaken worden in samenwerking gedaan met gespecialiseerde bedrijven op de diverse gebieden.