Lage Broek te Zegveld

Uitvoering: Bolton Bouw

Architect: Schippers Architecten BNA

Opgeleverd: 1995